kwalifikacje

Jakie języki cieszą się największą popularnością? Korzyści, jakie niesie za sobą znajomość języków obcych.

słowniki
Author: Sarah Joy
Source: http://www.flickr.com
Jak wiadomo języki obce są w dzisiejszych czasach nie tylko korzystną umiejętnością, lecz również wymogiem, za sprawą którego mamy możliwość cieszyć się upragnionym stanowiskiem czy też interesującym życiem towarzyskim. Chociaż kursy językowe są w obecnych czasach ogólnodostępne, niewiele osób może znaleźć czas na regularne uczestniczenie we wszystkich zajęciach. Bardzo istotnym rozwiązaniem, które jest w stanie pomóc w nauce języka, a nawet w komunikacji jest tłumacz, który duża ilość osób może rozumieć poprzez praktyczną aplikację, a nawet profesjonalną osobę, zatrudnianą często w czasie spotkań biznesowych.

Społeczne skutki niżu demograficznego.

nauczyciel w pracy
Author: Matthew Ragan
Source: http://www.flickr.com
Niż demograficzny jest normalnym zjawiskiem polegającym na zmniejszeniu się liczby narodzin dzieci w danym okresie na określonym obszarze. Aktualnie Polska znalazła się w jednym z największych niżów od lat czterdziestych XX wieku. Na taką sytuację wpływ miało wiele czynników, specjaliści jako najbardziej istotne z nich wymieniają wielką emigrację spowodowaną otwarciem granic państw dla ludzi szukających pracy, kryzys finansowy oraz niekorzystną politykę rodzinną. Pozostanie takiego niżu może wywołać wiele niekorzystnych konsekwencji w bliskiej przyszłości.