centrala telefoniczna

Jak centrale telefoniczne wpływały na rozwój technologii komunikacyjnych

schemat połączenia
Nikt chyba nie ma wątpliwości, jak znaczącą rolę w postępie technologicznym odgrywa prawie 150letni wynalazek - telefon. Od czasu, kiedy Aleksander Bell umożliwił pierwszą pogawędkę drogą elektroniczną, ta technika komunikowania się mocno się udoskonaliła. Czy nowoczesne centrale telefoniczne są kolejnym krokiem w rozwoju cyfrowej techniki?